HOVON

Stichting Haemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland: deze stichting heeft als doel ‘de bevordering van de optimale behandeling van volwassen patiënten met hematologische kwaadaardige ziekten’. Dit wordt bereikt door de opzet en uitvoering van klinische studies.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 14-6-2024, 23:07