Home > Patiënteninformatie > Algemeen > De afdeling > Algemene- en stollingspolikliniek

Algemene- en stollingspolikliniek

Hematologiepatiënten worden op twee verschillende poliklinieken gezien. Er is een Stollingspolikliniek voor de patiënten met bloedings- en stollingsstoornissen, en er is een algemene polikliniek Hematologie voor de patiënten met alle overige goedaardige en kwaadaardige bloedziekten.

De Stollingspolikliniek is gelokaliseerd op Fonteinstraat 17. De algemene polikliniek Hematologie is te vinden in de nieuwe multidisciplinaire polikliniek Fonteinstraat 20. In deze grote polikliniekruimte houden vele specialisten spreekuur, niet alleen van de afdeling Hematologie, maar ook van veel andere afdelingen. Bij de ingang van de polikliniek is aangegeven welke wachtkamer bestemd is voor de hematologiepatiënten.

Wachtruimte

Behalve de polikliniekfaciliteiten is er een voorlichtingsruimte (bij de ingang van de poli) en een verblijfsruimte boven op de eerste verdieping. Dankzij een meld- en oproepsysteem kan elke patiënt zelf bepalen hoe de wachtduur ingevuld wordt.

Als een patiënt langer moet wachten, kan dit ook in verblijfsruimte de Stee. Die bevindt zich op de eerste verdieping van de nieuwe polikliniek en lijkt veel op een huiskamer met grote relaxstoelen en leestafels. Gastvrouwen ontvangen de patiënten met koffie of thee en de patiënten kunnen er ook wat te eten of drinken kopen. Via het omroep-meldsysteem wordt op schermen in de verblijfsruimte zichtbaar gemaakt wanneer een patiënt aan de beurt is voor de polikliniekafspraak beneden. De inrichting van deze ruimte is geschonken door de Stichting Vrienden van het UMCG.

Verblijfsruimte De Stee, op de eerste verdieping

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 21-7-2024, 19:35