Home > Patiënteninformatie > Verrichtingen > Immunotherapie

Immunotherapie

Naam Wijze van toediening Belangrijkste bijwerking Soort kuur waar dit middel vaak in voorkomt Bijzonderheden
Azacytidine Subcutaan Beenmergdepressie Myelodysplastisch syndroom, acute myeloide leukemie bij ouderen  
Blinatumumab Intraveneus Infusiereactie, koorts B-ALL Via continue infusie
Bortezomib Subcutaan Moeheid, misselijkheid, darmproblemen, zenuwbeschadiging Bij multipel myeloom, bij mantelcellymfoom, bij ziekte van Waldenstrom
Carfilzomib Intraveneus Beenmergdepressie, vermoeidheid, hoge bloeddruk Bij multipel myeloom vaak in combinatieherapie  
Daratumumab Subcutaan Reactie op injectieplaats, infecties Bij multipel myeloom vaak in combinatietherapie  
Dasatinib Oraal Beenmergdepressie, vocht vasthouden, benauwdheid Chronisch myeloïde leukemie  
Decitabine Intraveneus Beenmergdepressie, misselijkheid, braken, diarree Acute myeloide leukemie bij ouderen  
Elotuzumab Intraveneus Beenmergdepressie Bij multipel myeloom in combinatietherapie  
Ibrutinib Oraal Soms diarree en moeheid Chronische lymfatische leukemie en sommige vormen van B cel non-Hodgkin lymfoom Tijdelijke stijging van de leukemie of lymfoomcellen die na weken tot maanden weer daalt
Imatinib Oraal Beenmergdepressie, misselijkheid, vocht vasthouden, krampen/spierpijn Chronisch myeloïde leukemie  
Inotuzumab Intraveneus Infusireacties, koorts, tumorlyse, beenmergdepressie B-cel acute lymfatische leukemie  
Interferon Subcutaan Moeheid, spierpijn, koorts, hartzwakte, afw. zenuwstelsel, somberheid/depressie, beenmergdepressie Polycytemie en trombocytose; soms bij chronisch myeloïde leukemie Kan ook in weekdosis met langwerkend preparaat
Isatuximab Intraveneus Infusiereactie, vermoeidheid, beenmergdepressie Bij multipel myeloom  
Lenalidomide Oraal Huiduitslag, verhoogde tromboseneiging, veroorzaakt aangeboren afwijkingen bij inname tijdens zwangerschap, beenmergdepressie Multipel myeloom, myelodysplastisch syndroom, sommige vormen van non-Hodgkin lymfoom  
Mogamulizumab Intraveneus Maag-darm klachten, beenmergdepressie, infusiereactie Cutane lymfomen en Sezary syndroom  
Nilotinib Oraal Huiduitslag en jeuk, misselijkheid en diarree Chronisch myeloide leukemie Moet 2 dd ingenomen worden, nuchter, dwz 1 uur voor of 2 uur na een maaltijd
Nivolumab Intraveneus Auto-immuun ziekten Bij Hodgkin lymfoom  
Obinutuzumab Intraveneus Infusiereacties Bij CLL of NHL in combinatietherapie  
Pembrolizumab Intraveneus Auto-immuun ziekten Bij Hodgkin lymfoom  
Pomalidomide Oraal Huiduitslag, verhoogde tromboseneiging, veroorzaakt aangeboren afwijkingen bij inname tijdens zwangerschap, beenmergdepressie Multipel myeloom  
Ponatinib Oraal Buikklachten, beenmergdepressie, trombose Chronisch myeloide leukemie Monitoren op cardiovasculaire bijwerkingen
Procarbazine/Natulan Oraal Beenmergdepressie, aantasting vruchtbaarheid, eetlustverlies BEACOPP, MOPP/ABV, ChlOPP Mag niet samen met alcohol
Rituximab Intraveneus Eerste infuus: lage bloeddruk, koorts Alleen of met kuur: R-CHOP, R-CVP, veel andere combinaties  
Ruxolitinib Oraal Soms leverfunctiestoornissen en bloedingsneiging Myelofibrose, therapie resistent graft-versus-host ziekte  
Thalidomide Oraal Slaperigheid, obstipatie, sombere stemming/depressie, beschadiging zenuwweefsel TAD, in combinatie met dexamethason of met cyclofosfamide Strikte anticonceptie vereist gezien risico op aangeboren afwijkingen
Venetoclax Oraal Tumorlyse, lage bloedgetallen, luchtweginfecties Bij CLL als monotherapie bij AML in combinatie met azacitidine of decitabine Verhoogd risico op tumorlyse waarvoor voorzorgsmaatregelen noodzakelijk