myelofibrose

Ziekte met verbindweefseling in het beenmerg.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 10-12-2023, 23:41