hartzwakte

Uit zich door kortademigheid na geringe inspanning, vocht vasthouden, nachtelijke benauwdheid.

Synonyms:
hartfalen

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 8-6-2023, 4:10