hartzwakte

Uit zich door kortademigheid na geringe inspanning, vocht vasthouden, nachtelijke benauwdheid.

Synonyms:
hartfalen

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 21-4-2024, 23:16