multipel myeloom

Ziekte van Kahler: woekering van plasmacellen.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 22-2-2024, 11:48