multipel myeloom

Ziekte van Kahler: woekering van plasmacellen.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 14-6-2024, 23:56