multipel myeloom

Ziekte van Kahler: woekering van plasmacellen.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 8-6-2023, 3:34