multipel myeloom

Ziekte van Kahler: woekering van plasmacellen.