beenmerg

Plaats (in de mergholten van de botten) waar het bloed wordt aangemaakt.