beenmerg

Plaats (in de mergholten van de botten) waar het bloed wordt aangemaakt.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 4-10-2023, 6:07