Home > Algemeen > Supportive care > Modified Early Warning signs

Modified Early Warning signs

Modified Early Warning signs

De afdeling Hematologie volgt het UMCG breed ingevoerde beleid ten aanzien van de vitaal bedreigde patiënt. We gebruiken de MEWS om duidelijk en efficiënt over te dragen en te communiceren (zowel artsen als verpleegkundigen). Het hoofddoel is om vitaal bedreigde patiënten vroegtijdig te signaleren en effectieve behandelingen hierop aan te passen.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 29-5-2024, 0:04