Home > Infectieziekten > Behandeling van infectieziekten > Adenovirus viremie

Adenovirus viremie

Een luchtweg- of darminfectie met het adenovirus kan bij ernstig immuungecompromitteerde patiënten (allogene HSCT) leiden tot een pneumonie, hepatitis, colitis, hemorrhagische cystitis en encefalitis. Indien een patiënt na HSCT een luchtweg- of darminfectie heeft met het Adenovirus wordt een PCR verricht op het plasma om een viremie aan te tonen of uit te sluiten. Een viremie wordt behandeld met cidofovir.

Bespreek de patiënt met de internist-infectioloog.

De dosering van cidofovir is 1 mg/kg i.v., driemaal per week, op dag 1, 4, 7, 10, 13 en 16 (het alternatief is 5 mg/kg i.v. eenmaal per week, maar dit is meer nefrotoxisch).

Om de nefrotoxiciteit van cidofovir te verminderen wordt voor en na toediening probenecid p.o. gegeven. Geef geen andere nefrotoxische medicatie tijdens de behandeling en zorg voor voldoende hydratie.

Dag Tijdstip Actie
1, 4, 7, 10, 13 en 16 -3 uur 2 gram probenecid p.o.
-1 uur 1 liter NaCl 0.9% in een uur
0 uur Cidofovir 1 mg/kg i.v. in 100 ml NaCl 0.9% in 1 uur
0 uur 1 liter NaCl 0.9% in een uur
+2 uur 1 gram probenecid p.o.
+ 8 uur 1 gram probenecid p.o.

Bij nierfunctiestoornissen de dosering van cidofovir aanpassen, zie hiervoor het artikel: Brody et al., Clin Pharmacol Ther, 1999; 65 21-28.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 29-5-2024, 19:44