Home > Cellulaire therapie > Allogene stamceltransplantatie > Immunosuppressie > Afbouwen en staken van immuunsuppressie

Afbouwen en staken van immuunsuppressie

HLA-identieke verwante donor en niet-verwante donor

Post Tx cyclofosfamide: dit middel op dag + 3 en +4 is onderdeel van de immuunsuppressie.

Dag +5 tacrolimus 0.015 mg/kg/i.v continu per 24 uur. Dosering aanpassen aan nierfunctie en eventuele co-medicatie (zie hoofdstuk monitoring spiegel immuunsuppressiva)

Indien mogelijk over op oraal: conversiefactor: 3-4 (verdeeld over 2 toedieningen: b.v. 1 mg/dag IV omzetten naar 2dd 1.5 mg PO).

Afbouwen/staken tacrolimus in afwezigheid van GVHD:

Indien status na doorstart bij refractaire AML, of pre-Tx afwezigheid van een morfologische CR dan staken zonder afbouwen op dag +28.

Indien MRD positief bij het beenmergonderzoek op dag +28 dan staken.

In alle andere gevallen de tacrolimus staken op dag +70.

Haplo-identieke donor

MMF 2 dd 15 mg/kg vanaf dag 1 (max 3 gram/dag), staken op dag +28 (geen afbouw noodzakelijk).

Post Tx cyclofosfamide op dag 3 en 5 is onderdeel van de immuunsuppressie.

Tacrolimus 0.015 mg/kg/i.v continu per 24 uur, start vanaf dag 0. Dosering aanpassen aan nierfunctie en eventuele co-medicatie (zie hoofdstuk monitoring spiegel immuunsuppressiva).

Indien mogelijk over op oraal: conversiefactor: 3-4 (verdeeld over 2 toedieningen: b.v. 1 mg/dag IV omzetten naar 2dd 1.5 mg PO) .

Tacrolimus staken op dag +70 bij afwezigheid van GVHD, geen afbouw.

Indien status na doorstart bij refractaire AML, of pre-Tx afwezigheid van een morfologische CR, of indien MRD positief bij het beenmergonderzoek op dag +28 (in afwezigheid van GVHD) afbouwen in 4 weken vanaf dag +28.

Conditionering zonder gebruik post-Tx cyclofosfamide

Flu/Treo/ATG: Vanaf dag -3 tacrolimus 0.02 mg/kg/iv/per 24 uur. Later indien mogelijk over op oraal, conversiefactor 3-4 (verdeeld over 2 toedieningen). In principe afbouwen vanaf dag +100 en staken op dag +180, of sneller indien bij monitoring aanwijzingen voor ziekte en geen GVHD.

Mycofenolaat (Cellcept/Myfortic) minimaal 5 uur na SCT dosering: 15 mg/kg 3 dd i.v. tot dag +21. Daarna (of eerder zodra mogelijk) p.o. tot dag +84 en vervolgens in 2 weken afbouwen.
Maximale orale dosis Mycofenolaat 3 dd 1g.

Target dalspiegels (LCMSMS methode)

Cyclosporine: 165-330 µg/l
Tacrolimus: 5-10 µg/l
Sirolimus: 3-12 µg/l

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 23-4-2024, 0:42