Home > Infectieziekten > Behandeling van infectieziekten > BK-virus hemorragische cystitis

BK-virus hemorragische cystitis

Behandeling van een BK-virus cystitis is alleen geïndiceerd bij evidente macroscopische hematurie en/of invaliderende symptomen. Een hemorragische cystitis kan behandeld worden met cidofovir-blaasspoelingen.

Bespreek de patiënt met de internist-infectioloog.

Cidofovir-blaasspoelingen worden gegeven in een dosering van 2,5-5 mg/kg (via een CAD in 15 toedienen in de blaas en daarna 1 uur laten zitten door klem op de katheter te zetten) in een frequentie van eenmaal per week waarbij gemiddeld drie giften noodzakelijk zijn (afhankelijk van de symptomen).

Om de nefrotoxiciteit van cidofovir te verminderen wordt voor en na toediening probenecid p.o. gegeven. Geef geen andere nefrotoxische medicatie tijdens de behandeling en zorg voor voldoende hydratie.

Dag Tijdstip Actie
1, 8, 15 -3 uur 2 gram probenecid p.o.
-1 uur 1 liter NaCl 0,9% in een uur
0 uur Cidofovir 2,5-5 mg/kg intravesicaal in 100 ml NaCl 0,9% in 15 toedienen in de blaas via CAD daarna 1 uur laten zitten (klem op de katheter)
0 uur 1 liter NaCl 0,9% in een uur
+2 uur 1 gram probenecid p.o.
+ 8 uur 1 gram probenecid p.o.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 29-5-2024, 20:14