Home > Maligne hematologie > Lymfoïde ziekten > Plasmaceldyscrasieën > Multipel myeloom > BORTEZOMIB, CYCLOFOSFAMIDE, DEXAMETHASON (VCD)

BORTEZOMIB, CYCLOFOSFAMIDE, DEXAMETHASON (VCD)

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 21-7-2024, 18:36