Home > Maligne hematologie > Lymfoïde ziekten > Non-Hodgkin lymfomen (NHL) > Burkitt lymfoom

Burkitt lymfoom

Voor het stellen van de diagnose Burkitt lymfoom (BL) is naast histologie, met immunohistochemie ook FISH (Myc translocatie) noodzakelijk. Bij oudere patiënten kan een getransformeerd folliculair lymfoom (double-hit lymfoom) een pit-fall zijn. Zie ook het WHO boek. In tegenstelling tot een double-hit lymfoom is de prognose van een BL ook bij volwassenen niet ongustig mits behandeling mogelijk is met korte intensieve chemotherapie inclusief CNS profylaxe. Indien het geïndiceerd is snel te starten met een behandeling voordat de PA diagnostiek inclusief FISH rond is, b.v. bij levensbedreigende en of uitgebreide tumorgroei kan worden gestart met met cyclofosfamide 300 mg dd gedurende 3-4 dagen met prednison 100 mg dd. Cave tumorlysis syndroom, overleg met de uroloog/ nefroloog bij obstructie, hyperuricaemie of renale tumor infiltratie voor dubbel J, nefrostomie en/of om dialyse standby te hebben indien er (nog) geen adequate correctie van electrolieten en nierfunctie is bereikt bij start therapie.

Stadia

  1. Stadium I(E) geen bulk, normaal LDH: 3 Rituximab-CODOX-M en CNS profylaxe (1)
  2. Overige stadia:
    • < 65 jaar: Rituximab+ CODOX-M/R-IVAC schema (1);
    • > 65 jaar: Rituximab LMB schema age-adjusted (2) of (als slechte performance) R-CHOP met dose modified MTX en CNS profylaxe.

Literatuurlijst

  1. Mead GM, Sydes MR, Walewski J et al. An international evaluation of CODOX-M and CODOX-M alternating with IVAC in adult Burkitt’s lymphoma: results of United Kingdom Lymphoma Group LY06 study. Ann.Oncol. 2002;13:1264-1274.
  2. Divine M, Casassus P, Koscielny S et al. Burkitt lymphoma in adults: a prospective study of 72 patients treated with an adapted pediatric LMB protocol. Ann.Oncol. 2005;16:1928-1935.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 10-6-2023, 13:54