Home > Maligne hematologie > Lymfoïde ziekten > Morbus Hodgkin > DHAP

DHAP

salvage therapie vooraf aan autologe stamceltransplantatie, mogelijkheid om cisplatina te vervangen voor oxaliplatine of carboplatine

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 14-6-2024, 23:19