Home > Maligne hematologie > Lymfoïde ziekten > Morbus Hodgkin > DHAP

DHAP

salvage therapie vooraf aan autologe stamceltransplantatie, mogelijkheid om cisplatina te vervangen voor oxaliplatine of carboplatine

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 10-6-2023, 12:24