Home > Infectieziekten > Koorts bij neutropenie > Diagnostiek bij aanhoudende koorts

Diagnostiek bij aanhoudende koorts

Indien onder de empirische therapie na 72 uur nog steeds koorts aanwezig is bij een patiënt met langdurige neutropenie, wordt diagnostiek naar invasieve aspergillose geadviseerd.

 • HRCT van de thorax
 • Tweemaal serum Galactomannan
 • Bij verdachte laesies op de HRCT: bronchoscopische bronchoalveolaire lavage (BAL) voor o.a. kweek, galactomannan en PCR (BAL altijd vooraf aanmelden bij arts-microbioloog)
 • Overleg met de internist-infectioloog

Bij aanhoudende koorts moet aan de volgende diagnosen gedacht worden:

 • Mucositis (een hoog CRP sluit dit niet uit)
 • Lijnsepsis met coagulase-negatieve stafylokokken (belang bloedkweken!)
 • Invasieve aspergillose (CAVE: sinusitis) of andere invasieve schimmelinfectie
 • Virale infectie, dan wel reactivatie (luchtweginfectie, enteritis, CMV/EBV (HSCT))
 • Drugfever (cytarabine, antibiotica) (een hoog CRP sluit dit niet uit)
 • Neutropene enterocolitis
 • Candidemie (juiste dekking profylaxe? Belang bloedkweken!)

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 23-4-2024, 0:54