Home > Infectieziekten > Diagnostiek bij infectieziekten > Diagnostiek bij (verdenking op) een luchtweginfectie of diarree

Diagnostiek bij (verdenking op) een luchtweginfectie of diarree

Afname flocked swab voor diagnostiek naar respiratoire virussen

Er wordt alleen een flocked swab afgenomen indien de patiënt een van de volgende klachten heeft: neusverkouden en/of hoesten.

 • “Resp pakket viraal nasofarynx swab”
 • Let op de juiste afname! Zie hiervoor “kweken, het afnemen van, voor viraal, bacteriologisch onderzoek en onderzoek naar schimmels bij volwassenen” op DocPortal
 • Indien er een indicatie is voor een sneltest (uitslag bekend na een uur): “Moleculaire sneltest respiratoir (nasofarynx swab)”
  • Indicaties voor een sneltest zijn:
   • Het is problematisch om patiënt tijdelijk in contactdruppelisolatie te leggen tot de uitslag bekend is.
   • Er is een mogelijke behandelindicatie (influenza of paramyxovirus bij patiënt met acute leukemie of na HSCT).
  • De sneltest wordt pas aangevraagd na overleg met de viroloog.
   • In het influenzaseizoen: elke dag (ook in het weekend) van 8:30 tot 22h: 68977
   • Buiten het influenzaseizoen: tijdens kantooruren: 15184 (analist virologie) of 77830 (viroloog)
   • Buiten het influenzaseizoen: buiten kantooruren: dienstdoende viroloog via de centrale
 • Een patiënt met (verdenking op) een virale luchtweginfectie krijgt contact-druppelisolatie totdat de klachten van neusverkouden en/of hoesten zijn verdwenen (regelmatig tot ontslag).
  • Er wordt geen flocked swab afgenomen om te controleren of de virale luchtweginfectie is geklaard.

Afname fecesdiagnostiek i.v.m. diarree

Er wordt pas fecesdiagnostiek afgenomen als de patiënt waterdunne diarree heeft, minimaal driemaal per dag!

De diagnostiek die moet worden verricht is afhankelijk van de patiëntengroep:

 1. Tijdens de conditionering en periode van beenmergdepressie na autologe HSCT/intensieve chemotherapie:
  • “Clostridium difficile tox PCR faeces”
 2. Tijdens de conditionering en periode van beenmergdepressie na allogene HSCT:
  • “Clostridium difficile tox PCR faeces”
  • “Faeces diarree – analyse virale verwekkers”
 3. Patiënt is immuungecompromitteerd en wordt opgenomen i.v.m. diarree:
  • “Clostridium difficile tox PCR faeces”
  • “Faeces diarree – analyse virale verwekkers”
  • “Faeces diarree – analyse bacteriële verwekkers”
 4. Patiënt heeft recent een allogene HSCT ondergaan en wordt verdacht van een GVHD van de darm:

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 21-4-2024, 22:28