Home > Cellulaire therapie > Allogene stamceltransplantatie > Problematiek na stamceltransplantatie > Diffuse alveolaire bloedingen (DAH: Diffuse alveolar hemorrhage)

Diffuse alveolaire bloedingen (DAH: Diffuse alveolar hemorrhage)

Definitie

 • Aanwijzing voor uitgebreide alveolaire schade:
  • Multilobaire infiltraten
  • Kliniek van pneumonie
  • Abnormale longfysiologie
 • Toegenomen A-a gradient
 • Restrictieve longfunctie stoornissen
 • Afwezigheid van infectieuze pneumonie bij BAL of OLB (open long biopsie)
 • Progressief terugkomen van bloed tijdens BAL, of >20% hemosiderine geladen macrofagen in BAL

Epidemiologie

De incidentie van DAH is ongeveer 5% na allogene transplantatie (vergelijkbaar met incidentie na autologe transplantatie). De mortaliteit van DAH varieert tussen de 64 en 100%. Mediane begin van DAH is rond dag 20.

Symptomen

 • Dyspneu (92%)
 • Koorts (67%)
 • Hoesten (56%)
 • Hemoptysis (15%)

Behandeling

Methylprednison:

 • 1e week: 4 mg/kg/dag
 • 2e week: 3 mg/kg/dag
 • 3e week: 2 mg/kg/dag
 • Daarna taper over weken (bv -20% per week)

Ondersteunende behandeling: thrombocyten boven de 50 houden, zonodig stollingsafwijkingen corrigeren.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 29-5-2024, 20:34