Home > Infectieziekten > Koorts bij neutropenie > Duur van de behandeling (“De-escalatie”)

Duur van de behandeling (“De-escalatie”)

Indien de patiënt na start van de empirische therapie twee dagen (48 uur) koortsvrij is en er geen focus voor de koorts is (zoals een bacteriëmie, pneumonie of neutropene enterocolitis) kan de empirische therapie gestaakt worden (1). Daarbij hoeft niet gewacht te worden tot herstel van de neutropenie.

Indien er een focus voor de koorts is vastgesteld met een bepaald micro-organisme, dan wordt de empirische therapie versmald op geleide van kweekresultaten in combinatie met het antibiogram.

Indien er een focus voor de koorts is vastgesteld, wordt de duur geadviseerd door de infectioloog of arts-microbioloog met als aandachtsgebied hematologie.

Bij een bacteriëmie met enterobacteriaeceae (gramnegatieve staven), S. aureus en Candida spp wordt de CVC direct verwijderd (de tip van de CVC opsturen voor kweek).

Literatuurlijst

  1. Discontinuation of empirical antibiotic therapy in neutropenic leukaemia patients with fever of unknown origin is ethical, Clin Microbiol Infect 2015, Orasch C et al.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 21-7-2024, 19:39