Home > Infectieziekten > Behandeling van infectieziekten > Enterococcus faecium (bij neutropene enterocolitis en bacteriemie)

Enterococcus faecium (bij neutropene enterocolitis en bacteriemie)

Bij aanwezigheid van een Enterococcus faecium in de inventarisatiekweken wordt deze alleen meebehandeld indien er sprake is van een neutropene enterocolitis middels teicoplanine i.v. (naast piperacilline-tazobactam of ceftazidem/metronidazol voor o.a. anaerobe en gramnegatieve dekking).

Een neutropene enterocolitis is een klinische diagnose waarbij de patiënt tijdens de periode van neutropenie de volgende drie symptomen heeft: koorts, pijn in de buik én diarree.

Dosering teicoplanine:

  • dag 1: 4 dd 10 mg/kg i.v., vanaf dag 2: 1 dd 12 mg/kg i.v.
  • dalspiegel op dag 2 (streef 20 mg/l)

Een bacteriemie met E. faecium wordt tevens behandeld met teicoplanine. Om de duur van de behandeling vast te stellen dienen op dag 2 opnieuw bloedkweken afgenomen te worden. Zijn deze negatief, dan is de duur 7 dagen. Indien ze nog positief zijn is de duur 2 weken (vanaf de eerste negatieve bloedkweek) en worden iedere 48 uur bloedkweken afgenomen tot deze negatief zijn.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 21-4-2024, 22:57