Home > Cellulaire therapie > Allogene stamceltransplantatie > Problematiek na stamceltransplantatie > Geslachtshormonen

Geslachtshormonen

Geslachtshormonen

Insufficiënte productie van geslachtshormonen is gerelateerd aan de leeftijd van de patiënt en de intensiteit van de conditionering:

  • Mannen: mannen kunnen primair gonodaal falen ontwikkelen met hoge FSH en LH spiegels. Deze groep dient testosteron te krijgen. Tevens dient testosteron toediening overwogen te worden bij mannen die langdurig met (hoge dosis) steroïden worden behandeld in het kader van chronische GVHD.
    Mannen die testosteron toegediend krijgen moeten vooraf prostaat-onderzoek ondergaan. Tevens dienen vooraf PSA, leverenzymen en serum lipiden te worden bepaald. Als patiënt wordt behandeld met testosteron; dan jaarlijks FSH, LH, lipidenspectrum en PSA controleren.
  • Vrouwen: vrouwen ontwikkelen vaak primair ovarium falen en hebben symptomen van premature menopauze. Zij hebben ook hoog risico om osteoporose te ontwikkelen. Na conditionering met BU/CY ontwikkelt iedereen blijvend ovarium falen. De kans op herstel van ovariumfunctie na gefractioneerd TBI is ongeveer 10% zes jaar na transplantatie.

Advies

Bij mannen: Indien behandeling noodzakelijk is: Voorkeur: Androgel 5 mg sachets, 1 dd op niet behaarde huid van bovenarmen en borst smeren. Alternatief: Sustanon 250 mg i.m. elke 3 weken.

Bij vrouwen < 50 jaar met ovariumfalen en menopauzeklachten:
zie Fertiliteitskwesties en premature ovariële insufficiëntie na chemo- en radiotherapie.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 29-5-2024, 0:51