Home > Infectieziekten > Behandeling van infectieziekten > Herpes simplex

Herpes simplex

Bij een ernstig immuungecompromitteerde patiënt wordt een symptomatische Herpes simplex infectie (bv stomatitis bij mucositis) behandeld met valaciclovir 2dd1000mg of aciclovir 3dd5mg/kg iv gedurende 10 dagen.

NB Er is klinisch geen onderscheid te maken tussen een stomatitis obv mucositis of HSV. Daarom dient bij een stomatitis altijd HSV-diagnostiek afgenomen te worden.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 10-12-2023, 23:32