Home > Infectieziekten > Behandeling van infectieziekten > Herpes simplex

Herpes simplex

Bij een ernstig immuungecompromitteerde patiënt wordt een symptomatische Herpes simplex-infectie (bijv. stomatitis bij mucositis) behandeld met valaciclovir 2dd 1000 mg of aciclovir 3dd 5 mg/kg i.v. gedurende 10 dagen.

NB Er is klinisch geen onderscheid te maken tussen een stomatitis o.b.v. mucositis of HSV. Daarom dient bij een stomatitis altijd HSV-diagnostiek afgenomen te worden.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 29-5-2024, 0:12