Home > Benigne hematologie > Trombose > Veneuze trombo-embolie > L-TRRiP

L-TRRiP

Leiden Thrombosis Recurrence Risk Prevention: Tailored treatment after a first venous thromboembolism: (L-TRRiP study)

Een onderzoek om vast te stellen of iemand na een trombose in een ader moet stoppen of doorgaan met antistollingsmiddelen.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 21-7-2024, 19:44