Home > Cellulaire therapie > Allogene stamceltransplantatie > Problematiek na stamceltransplantatie > Metabool syndroom

Metabool syndroom

Hyperlipidemie, glucose-intolerantie, hypertensie en centrale obesitas worden vaak gezien (ongeveer 39%) na hematopoëtische stamceltransplantatie. Bijdragende factoren zijn: corticosteroïden, ciclosporine/tacrolimus, sirolimus en parenterale voeding.

Advies:

  • verlagen dagelijkse intake van vet tot onder 30% (minder dan 10% verzadigde vetten)
  • lichamelijke inspanning
  • controleer schildklierfunctie, overweeg nefrotisch syndroom
  • overweeg (indien bovenstaande geen effect) HMG-CoA reductase remmer (cave: leverenzym afwijkingen, rhabdomyolyse).

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 29-5-2024, 21:18