Home > Cellulaire therapie > Allogene stamceltransplantatie > Stamcelmobilisatie, afname en infusie > Mobilisatie van perifere bloedstamcellen

Mobilisatie van perifere bloedstamcellen

Verwante donoren

Bij alle conditioneringen

Donor start dag -4 met G-CSF (Filgastrim) 5 µg/kg, 2 dd (totaal 10 µg/kg/dag).

Start dag -4 om 16 uur, vervolgens 2 dd totdat voldoende stamcellen zijn geoogst. NB: als leuco’s >70 × 109/l, Filgastrim onderbreken.

NB doel: start G-CSF zaterdag, aferese woensdag en transplantatie woensdag.

Niet-verwante donoren

In principe aferese in en door donorcentrum. Doel aferese dag -1 bij Europese donoren; dag -2 bij donoren buiten Europa.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 14-6-2024, 23:07