Home > Cellulaire therapie > Allogene stamceltransplantatie > Problematiek na stamceltransplantatie > Mucositis (oraal): behandeling

Mucositis (oraal): behandeling

Behandeling

  • routine orale hygiëne
  • spoelen met fysiologisch zout elke 30 tot 60 minuten
  • aanpassingen in dieet ten einde irritatie en schade aan mucosa te verkleinen
  • ijsblokjes en uitwendige ijs packs ten einde pijn en zwelling te reduceren. Elke 15-20 minuten, elke 2 uur
  • locale anesthesie: viskeuze lidocaïne
  • mucosal coating agents: antacida, cellulose film forming agents, Gelclair
  • systemische opioiden. Bij voorkeur via PCA pomp

UMCG: mucositis score

Mond: 0: geen afwijkingen, geen klachten
1: rode slijmvliezen
2: ulceraties of pseudomembranen
Voeding: A: normaal eten
B: alleen zacht voedsel mogelijk
C: alleen vloeibare voeding mogelijk
D: TPN, eten niet mogelijk
Aan A, B, en C toevoegen: + = veroorzaakt door mucositis
– = niet veroorzaakt door mucositis
Ontlasting: 0: geen defecatie
I: normaal
II: brijig
III: waterdun

Pijnscore: 0 = geen pijn t/m 10 = ondraaglijke pijn

WHO scoringssysteem voor orale toxiciteit

Graad 0 Graad 1 Graad 2 Graad 3 Graad 4
Geen Pijn, met of zonder erytheem Erytheem, ulcera. Patiënt slikt vast voedsel Ulcera, uitgebreid erytheem. Patiënt slikt geen vast voedsel Dusdanig ernstige mucositis dat voeding niet mogelijk is

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 29-5-2024, 19:29