Home > Benigne hematologie > Trombose > Octreotide (Sandostatine)

Octreotide (Sandostatine)

Indicatie

Gastro-intestinaal bloedverlies o.b.v. angiodysplasieën.

Dosering

  • Starten met 3 dd 0,1 mg s.c. indien patiënt niet eerder behandeld is met sandostatine, gedurende ca. 2 weken om respons en tolerantie te testen.
  • Na 2 weken overgaan op intragluteale toediening: starten met 20 mg per 4 weken. De s.c. toediening tot 2 weken na de eerste intragluteale injectie voortzetten.
  • Indien gedurende 3 maanden de symptomen en de biochemische parameters voldoende onder controle blijven, de dosering verlagen tot intragluteaal 10 mg per 4 weken. Indien gedurende 3 maanden de klinische symptomen slechts gedeeltelijk onder controle blijven, de dosering verhogen tot intragluteaal 30 mg per 4 weken.

NB Elk half jaar controle biochemische parameters: leverfuncties en glucose.
Reden: verhoogd risico op galstenen en risico op verstoring glucosetoleratie of verergering van al bestaande DM.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 23-4-2024, 1:23