Home > Infectieziekten > Infectieziekten algemeen > Overleg met de internist infectioloog

Overleg met de internist infectioloog

Over elke patiënt met een infectieziekte wordt laagdrempelig overlegd met de internist-infectioloog. Absolute indicaties voor overleg zijn:

  • Bacteriëmie
  • Pneumonie
  • Neutropene enterocolitis
  • Verdenking op een invasieve Aspergillose
  • Vastgestelde invasieve Aspergillose
  • Adenovirus viremie
  • Aanhoudende koorts
  • Voor start van meropenem
  • Bij het voornemen af te wijken van dit protocol

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 28-11-2023, 9:44