Home > Infectieziekten > Profylaxe met antibiotica > Overzichtstabel

Overzichtstabel

Profylaxe met antibiotica gedurende langdurige neutropenie (1-4)

Keuze profylactische antibiotica bij neutropenieduur ≥ 7 dagen
Profylaxe tegen enterobacteriaceae (keuze obv volgorde en inventarisatiekweken) 1. ciprofloxacine 2dd500mg po
2. colistine 4dd200mg po
3. tobramycine 4dd100mg po
Profylaxe tegen streptokokken (indicatie: alleen bij optreden mucositis) 1. Penicilline 4dd1gr iv
2. Cefazoline 3dd1gr iv bij penicillineallergie type IV
Profylaxe tegen Candida spp (start met 1 en versmal naar 2 indien mogelijk obv inventarisatiekweken) 1. fungizone 4dd500mg po
2. fluconazol 1dd200mg po

Profylaxe met antibiotica is alleen zinvol indien de duur van de neutropenie langer dan 7 dagen is. Indien hieraan wordt voldaan zal profylaxe leiden tot een verlaging van de mortaliteit. Profylaxe wordt dan ook niet gegeven indien de neutropenie minder dan 7 dagen zal duren.

Kuren met neutropenieduur <7 dagen: (R)-C(H)O(E)P, DHAP, cyclofosfamide-mobilisatiekuur, R-FC, MM kuren.

Literatuurlijst

  1. Antibiotic prophylaxis for bacterial infections in afebrile neutropenic patients following chemotherapy, Cochrane database sys rev, 2012.
  2. Antifungal prophylaxis in cancer patients after chemotherapy or hematopoietic stem-cell transplantation: systematic review and meta-analysis, J of Clin Oncology 2007.
  3. ECIL guidelines for antifungal management in leukemia and hematopoietic stem cell transplant recipients.
  4. IDSA guideline: Guidelines for preventing infectious complications among hematopoietic cell transplantation recipients.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 29-5-2024, 20:22