Home > Infectieziekten > Koorts bij neutropenie > Overzichtstabel

Overzichtstabel

Patiënteigenschappen Antibiotica
Standaard (geen bijzonderheden in de inventarisatiekweken) Ceftazidim 3dd 2 gr i.v.
Dragerschap ESBL+ enterobacteriaceae Meropenem 3dd 1 gr i.v.
Dragerschap S. aureus in keel en/of darm Toevoegen aan ceftazidim: flucloxacilline 6 gr i.v. continu
Bij aanwezigheid kunstmateriaal en CVC Toevoegen vancomycine i.v. (let op stopregel)
Extra
Bij kolonisatie met Candida spp en profylaxe geïndiceerd maar niet mogelijk Toevoegen caspofungin i.v. (let op stopregel)
Bij een neutropene enterocolitis – piperacilline-tazobactam 3dd 4,5 gr of
– ceftazidim 3dd 2 gr i.v. met metronidazol 3dd 500 mg i.v.
– NB Bij E. faecium-dragerschap toevoegen teicoplanine i.v.

Bij koorts (temperatuur tweemaal  ≥ 38,0 °C (tussenpoos van 1 uur) of eenmaal ≥ 38,5 °C) worden bloedkweken afgenomen:

  • Altijd minimaal twee sets: twee aerobe en twee anaerobe flesjes;
  • Indien de patiënt een centraal veneuze katheter (CVC) heeft wordt 1 set perifeer afgenomen en een set uit ieder lumen.

Na start van de empirische therapie (1) worden opnieuw bloedkweken afgenomen (altijd minimaal twee sets: twee aerobe en twee anaerobe flesjes) bij volgende situaties:

  • Iedere 48 uur bij persisterende koorts
  • Bij het opnieuw ontstaan van koorts
  • Bij koude rillingen
  • Bij klinische verslechtering van de patiënt

Bij een pneumonie of verdenking op een pneumonie wordt vrijwel altijd een HRCT van de thorax verricht, omdat dit leidt tot een snellere diagnose bij opportunistische infecties.

Literatuurlijst

  1. ECIL guideline: European guidelines for empirical antibacterial therapy for febrile neutropenic patients in the era of growing resistance.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 29-5-2024, 1:32