Home > Infectieziekten > Vaccinaties en post-expositieprofylaxe > Post-expositieprofylaxe na allogene HSCT

Post-expositieprofylaxe na allogene HSCT

Patiënten na allogene HSCT worden beschouwd als ongevaccineerd totdat ze vanaf 1 jaar na transplantatie hun vaccinatieprogramma hebben doorlopen. Tot dat moment dienen na expositie aan de volgende micro-organismen maatregelen te worden getroffen:

Mazelen (zie LCI-richtlijn):

 • Indicatie: na expositie aan patiënt met mazelen
 • Soort profylaxe: immunoglobulinen (IVIG)
  • Dosering: 400 mg/kg intraveneus
 • Tijdstip: bij voorkeur binnen 72 uur, uiterlijk binnen 7 dagen na blootstelling

Tetanus (zie LCI-richtlijn):

 • Indicatie: open wond met contact met straatvuil, mest of aarde; tweede- en derdegraads brandwonden; of dierenbeet
 • Soort profylaxe:
  • LET OP, beide vormen van profylaxe dienen te worden toegediend (niet in dezelfde arm spuiten)
  • Passieve immunisatie: anti-tetanusimmunoglobuline (TIG), Tetaquin
   • Standaarddosering: 250 IE intramusculair
   • Dubbele dosering: 500 IE intramusculair, bij necrotiserende wonden, geïnfecteerde wonden of diepe verwondingen door een vreemd lichaam (zoals bijt-, steek en schotwonden) en wanneer verwonding > 24 uur geleden heeft plaatsgevonden
  • Actieve immunisatie
   • Ongevaccineerd: 3 keer een dosis DTP-vaccin op 0, 1 en 7 maanden na blootstelling
   • Al deels gevaccineerd na HSCT: ontbrekende doses DTP-vaccin
   • Volledig gevaccineerd na HSCT langer dan 10 jaar geleden: eenmalig tetanusvaccin
   • Volledig gevaccineerd na HSCT korter dan 10 jaar geleden: geen actie
 • Tijdstip: zo snel mogelijk, toediening later dan 21 dagen na expositie heeft geen zin

Varicella zoster (zie LCI/NVMM-richtlijn):

 • Indicatie: bij bewezen seronegativiteit (VZV IgG negatief) en significante blootstelling aan VZV-bron, dat wil zeggen: patiënt met waterpokken of gordelroos. Significante bloostelling wordt gedefinieerd als:
  • Gezinsleden/huisgenoten of
  • Gezichtscontact (< 2 meter) gedurende ten minste 5 minuten of
  • In dezelfde ruimte meer dan 1 uur
 • Soort profylaxe: varicellazosterimmunoglobuline (VZIG)
  • Dosering: VariQuin: 600 IE, VariZIG: 625 IE, beide intramusculair
 • Tijdstip: Het liefst binnen 96 uur, uiterlijk binnen 10 dagen
 • Alternatief: indien VZIG-toediening niet mogelijk is, overweeg dan valaciclovir 3dd 1000 mg vanaf dag 7 tot dag 14 na expositie

Influenza:

Zie “Oseltamivir post-expositie profylaxe” in het protocol “Stroomdiagram behandeling patiënt met Influenza” op DocPortal.

NB Uit Duitse en Canadese studies blijkt dat IVIG voldoende specifieke antistoffen bevat. Er is niet gekozen voor Gammaquin aangezien dit voor volwassen in veel verschillende injecties gegeven moet worden.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 29-5-2024, 0:29