Home > Benigne hematologie > Hemostase > Hemofilie A en B > Pride

Pride

Observational study on Pregnancy outcome in women with inherited bleeding disorders

beleid bij partus met VWF (<50 %) en draagsters HemA/B

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 10-6-2023, 0:16