Home > Cellulaire therapie > Aandachtspunten en bijzonderheden > Procedure bij bacteriële contaminatie transplantaat

Procedure bij bacteriële contaminatie transplantaat

Er is een uitgebreide procedure gedefinieerd voor het geval een transplantaat besmet is, inclusief een behandeladvies voor de patiënt-ontvanger, zie:

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 28-11-2023, 23:21