Home > Infectieziekten > Profylaxe met antibiotica > Profylaxe bij eculizumab

Profylaxe bij eculizumab

Eculizumab is een antilichaam tegen complement C5 en geeft een verhoogd risico op meningokokkenziekte (1000-2000 keer verhoogd)

Vaccinatie: geconjugeerd meningokokkenvaccin tegen:

  1. Serotype A, C, W en Y: Nimenrix of Menveo
    • herhaal deze iedere vijf jaar gedurende de behandeling met eculizumab
  2. Serotype B : Bexsero
    • tweemaal met een tussenpoos van een maand

Geef de vaccinaties minimaal 2 weken voor start van de eculizumab. Indien de behandeling met eculizimab niet uitgesteld kan worden, geef dan profylaxe met antibiotica tot minimaal 2 weken na het geven van de vaccinaties.

Antibiotica profylaxe: ciprofloxacine 2dd 500 mg.

Bij immuungecompromitteerde patiënten: overleg met de internist-infectioloog.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 15-6-2024, 0:12