Home > Infectieziekten > Profylaxe met antibiotica > Profylaxe tegen Candida spp.

Profylaxe tegen Candida spp.

Bij langdurige neutropenie, langer dan 7 dagen, en bij gebruik van profylaxe tegen enterobacteriaceae (gramnegatieve staven) dient profylaxe tegen Candida spp te worden voorgeschreven.

  • Start amfotericine B oraal (Fungizone suspensie) 4dd 500 mg p.o.
  • Dit wordt vervangen door fluconazol 1dd 200 mg p.o. indien de patiënt alleen gekoloniseerd is met de volgende subspecies:
    • C. albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis

Indien profylaxe met fluconazol p.o./i.v. (vanwege kolonisatie met resistente Candida spp) of amfotericine B p.o. niet mogelijk is (patiënt kan het niet binnenhouden vanwege ernstige mucositis) wordt geen profylaxe gegeven maar wordt, indien de patiënt met Candida spp is gekoloniseerd (in de inventarisatiekweken!), bij optreden van koorts empirisch gestart met caspofungin i.v. (naast de systemische antibiotica). Indien na 72 uur de bloedkweken geen candidemie laten zien en de koorts is verdwenen wordt de caspofungin weer gestaakt.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 14-6-2024, 23:25