Home > Infectieziekten > Profylaxe met antibiotica > Profylaxe tegen enterobacterales

Profylaxe tegen enterobacterales

  • Eerste keus: ciprofloxacine 2dd 500 mg p.o. (Cave interactie met cyclofosfamide)
    • In een Cochrane review is alleen voor ciprofloxacine en cotrimoxazol bewezen dat toepassing als profylaxe een afname van de mortaliteit geeft en daarom heeft deze de absolute voorkeur.
    • NB Cotrimoxazol is niet een eerste keus i.v.m. toegenomen resistentie. Indien reeds dagelijks cotrimoxazol na HSCT wordt gegeven en de inventarisatiekweken dit toelaten, is dit alsnog een goede keuze (2dd 960 mg)
  • Tweede keus: colistine 4dd 200 mg p.o. (NB Blijft intraluminaal, wordt niet systemisch opgenomen)
  • Derde keus: tobramycine 4dd 100 mg p.o. (NB Blijft intraluminaal, wordt niet systemisch opgenomen)

De profylaxe wordt aangepast o.b.v. de inventarisatiekweken die eenmaal per week worden verricht (keel, rectum, vagina).

Indien vanwege meerdere multiresistente micro-organismen een niet-dekkend antibioticum gegeven kan worden, dan wordt de profylaxe achterwege gelaten ter voorkoming van het uitselecteren van multiresistente micro-organismen.

De profylaxe wordt gestart bij start van de kuur of bij begin van de neutropenie en wordt gestaakt als de neutrofiele granulocyten tweemaal ≥ 0,2 of eenmaal ≥ 0,5 × 109/l.

Tijdens een periode van koorts en start van de empirische therapie wordt de profylaxe niet gestopt maar gecontinueerd.

Voor profylaxe tegen enterobacteriaceae bij acute GVHD (bij ontbreken neutropenie) is geen wetenschappelijk bewijs.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 15-6-2024, 0:27