Home > Infectieziekten > Profylaxe met antibiotica > Profylaxe tegen enterobacterales

Profylaxe tegen enterobacterales

  • Eerste keus: ciprofloxacine 2dd500mg po (CAVE: interactie met cyclofosfamide)
    • In een Cochrane review is alleen voor ciprofloxacine en cotrimoxazol bewezen dat toepassing als profylaxe een afname van de mortaliteit geeft en daarom heeft deze de absolute voorkeur
    • NB ivm cotrimoxazol is niet een eerste keus ivm toegenomen resistentie, indien reeds dagelijks cotrimoxazol na HSCT wordt gegeven en de inventarisatiekweken dit toelaten is dit alsnog een goede keuze (2dd960mg)
  • Tweede keus: colistine 4dd200mg po (NB blijft intraluminaal, wordt niet systemisch opgenomen)
  • Derde keus: tobramycine 4dd100mg po (NB blijft intraluminaal, wordt niet systemisch opgenomen)

De profylaxe wordt aangepast obv de inventarisatiekweken die eenmaal per week worden verricht (keel, rectum, vagina).

Indien vanwege meerdere multiresistente micro-organismen een niet dekkend antibioticum gegeven kan worden, dan wordt de profylaxe achterwege gelaten ter voorkoming van het uitselecteren van multiresistente micro-organismen.

De profylaxe wordt gestart bij start van de kuur of bij begin van de neutropenie en wordt gestaakt als de neutrofiele granulocyten tweemaal ≥0.2 of eenmaal ≥0,5 × 10e9/l.

Tijdens een periode van koorts en start van de empirische therapie wordt de profylaxe niet gestopt maar gecontinueerd.

Voor profylaxe tegen enterobacteriaceae bij acute GVHD (bij ontbreken neutropenie) is geen wetenschappelijk bewijs.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 9-6-2023, 23:50