Home > Infectieziekten > Profylaxe met antibiotica > Profylaxe tegen HSV en VZV

Profylaxe tegen HSV en VZV

Profylaxe tegen reactivatie van Herpes simplex en Varicella zoster wordt gegeven met valaciclovir 2dd500mg. Indien orale medicatie niet mogelijk is aciclovir 2dd5mg/kg iv.

Indicaties voor profylaxe zijn (IgG-HSV en/of IgG-VZV Pos):

  • Allogene HSCT: gedurende het eerste jaar na HSCT en langer indien het gebruik immunosuppressiva aanhoudt, dan tot 3 maanden na staken van de medicatie
  • Autologe HSCT: gedurende het eerste jaar na HSCT
  • Acute lymfatische leukemie
  • Behandeling met proteasoominhibitoren (bortezomib, carfilzomib, ixazomab)
  • Behandeling met T-cel depleterende therapieën (fludarabine, cladribine, alemtuzumab)

NB denk bij VZV-seronegatieve patiënten na blootstelling (<96 uur) aan indicatie voor profylaxe met Varicella Zoster immunoglobulinen (VZIG).

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 29-11-2023, 0:40