Home > Infectieziekten > Profylaxe met antibiotica > Profylaxe tegen invasieve Aspergillose

Profylaxe tegen invasieve Aspergillose

Profylaxe tegen invasieve Aspergillose met posaconazol kan overwogen worden bij de volgende patiënten:

  • Acute myeloide leukemie en bij diagnose reeds een ernstige neutropenie
  • Acute myeloide leukemie en refractair na de eerste cyclus intensieve chemotherapie
  • Acute GVHD en behandeling met hoge dosering prednisolon

De dosering van posaconazol tabletten (geen drank!) is dag 1 2dd300mg, vanaf dag 2 1dd300mg met dag 5 een dalspiegel. CAVE interactie met andere medicatie zoals calcineurineremmer (aanpassen dosering tacrolimus/ciclosporine).

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 10-6-2023, 12:10