Home > Infectieziekten > Profylaxe met antibiotica > Profylaxe tegen S.pneumoniae

Profylaxe tegen S.pneumoniae

Profylaxe tegen S.pneumoniae is geïndiceerd bij patiënten met chronische GVHD en bij patiënten met een laag IgG (<4 g/l) na HSCT met feneticilline of fenoxymethylpenicilline 2dd250mg of 1dd500mg. Indien reeds cotrimoxazol wordt gegeven dan geeft dit voldoende dekking voor S.pneumoniae (resistentie <10%) mits gegeven in een dosering van 1dd960mg.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 28-11-2023, 10:48