Home > Cellulaire therapie > Allogene stamceltransplantatie > Problematiek na stamceltransplantatie > Pulmonale afwijkingen

Pulmonale afwijkingen

Pulmonale afwijkingen zijn een veel voorkomend probleem na allogene hematopoïetische celtransplantatie. Differentiaal diagnose van de pulmonale problemen na transplantatie is gebaseerd op:

 • Timing:
  • vroege (<30 dagen)
  • late (>30 dagen) presentatie
 • Radiologische presentatie:
  • Diffuse infiltraten
  • Focale afwijkingen
  • Multifocale afwijkingen
  • Nodulus
  • Holtevormende laesies

Aandoeningen afhankelijk van tijd

Aandoeningen die overwogen moeten worden afhankelijk van de tijd:

 • <dag 30:
  • Decompensatio cordis
  • Diffuse alveolaire bloedingen
  • Infectieus: bacterieel, schimmel/gist, HSV, PCP
 • Dag 30-100:
  • Vroege CMV
  • IPS (=Idiopatisch Pneumonie Syndroom)
  • Infectieus: schimmel/gist, HSV, PCP
 • Dag >100:
  • Infectie: schimmel/gist, HSV/VZV, PCP, late CMV, bacterieel
  • Obstructieve luchtwegziekte

Aandoeningen afhankelijk van radiologische presentatie en tijd

Aandoeningen die overwogen moeten worden afhankelijk van radiologische presentatie en tijd:

Focale infiltraten

 • Vroeg: <30 dagen
  • Bacteriële pneumonie
  • Schimmel/gist-pneumonie
  • Aspiratiepneumonie (bij mucositis)
  • Atelectase
  • Longbloeding
  • Zeldzaam: IPS, BOOP (=COP=cryptogene organiserende pneumonie), Longembolie
 • Laat: > 30 dagen
  • Bacteriële pneumonie
  • Schimmel pneumonie
  • Aspiratie pneumonie (gastro-esophageale reflux, sinus drainage)
  • Radiatie pneumonitis
  • BOOP (=COP)
  • Zeldzaam: IPS, PE

Algoritme voor analyse focale infiltraten:

Pulmonale afwijkingen figuur 1

Diffuse infiltraten

 • Vroeg: <30 dagen
  • Longoedeem
  • IPS
  • Diffuse alveolaire bloedingen
  • Vetembolie syndroom
  • TRALI
  • Virale pneumonie: CMV, respiratoire virussen
 • Laat: > 30 dagen
  • Virale pneumonie: CMV, respiratoire virussen
  • PCP
  • IPS
  • BOOP (=COP)
  • Longoedeem
  • TRALI

Algoritme voor analyse diffuse infiltraten:

Pulmonale afwijkingen figuur 2

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 21-7-2024, 19:40