Home > Cellulaire therapie > Allogene stamceltransplantatie > Problematiek na stamceltransplantatie > Pulmonale problemen: inleiding

Pulmonale problemen: inleiding

In dit hoofdstuk worden de pulmonale afwijkingen besproken die gezien kunnen worden na allogene hematopoëtische stamceltransplantatie. In het eerste deel zullen de timing en de radiologische presentatie van de pulmonale afwijkingen worden besproken. Op deze manier moet een adequatere differentiaal diagnose opgesteld kunnen worden. Tevens worden de algoritmen voor de analyse van de verschillende radiologische afwijkingen besproken.

Vervolgens worden in het tweede deel de verschillende syndromen die relatief frequent gezien kunnen worden na allogene hematopoëtische stamceltransplantatie (Idiopatische pulmonale fibrose, diffuse alveolaire bloedingen, bronchiolitis obliterans en bronchiolitis obliterans met organiserende pneumonie) besproken.

Uiteraard is het advies bij pulmonale problemen laagdrempelig de longarts te consulteren.

Literatuurlijst

  1. Fukuda et al. Blood: 2003:102:2777
  2. Afessa et al. Am.J.Respir.Crit.Care Med. 2002:166:1364
  3. Freudenberger et al. Blood. 2003:102:3822
  4. Chien et al. Am.J.Crit.Care Med. 2003:168:208
  5. Sullivan et al. Hematology Am. Soc. Hematol. Educ. Programm. 2001:392

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 21-4-2024, 22:30