Home > Cellulaire therapie > Allogene stamceltransplantatie > Graft versus host disease (GVHD) > PUVA bij GVHD

PUVA bij GVHD

Indicaties

 • acute of chronische GVHD beperkt tot huid
 • acute of chronische GVHD niet beperkt tot de huid, waarbij de extracutane manifestaties adequaat worden behandeld met systemische therapie
 • in geval van acute GVHD
  • stadium II – IV met incomplete respons na 14 dagen (methyl)prednison 2 mg/kg
  • stadium II-III geen respons na 7 dagen (methyl)prednison
  • stadium II met progressie na 3 dagen (methyl)prednison
  • stadium II-III met relatieve contra-indicatie voor systemische (methyl)prednison-behandeling
  • Huidafwijkingen keren terug gedurende afbouwen van (methyl)prednison

Contra-indicaties

 • stadium IV acute GVHD (behalve na incomplete respons na 14 dagen (methyl)prednison 2 mg/kg)
 • actieve gedissemineerde cutane Herpes Simplex of Varicella Zoster infectie
 • geïsoleerde cutane HSV of VZV laesies of blaasjes die niet adequaat kunnen worden afgeschermd gedurende behandeling
 • NB: Basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom of melanoom in de voorgeschiedenis is niet een strikte contra-indicatie voor PUVA.

Medicatie

Oraal Geroxalen (methoxsaleen) (tabletten van 10 mg), 1.5 tot 2 uur voor UVA behandeling. NB Geroxalen heeft de voorkeur boven andere orale psoralenen zoals Oxsoralen of 8-MOP omdat het een betere biologische beschikbaarheid heeft en omdat het een eerdere fotosensitisatietijd heeft.

Dosis

Dosis Geroxalen

Patiënts huidige gewicht Dosis
< 30 kg 10 mg
30-50 kg 20 mg
51-65 kg 30 mg
66-80 kg 40 mg
81-90 kg 50 mg
91-115 kg 60 mg
>115 kg 70 mg

Dosis: UVA

Startdosis is afhankelijk van huidtype (van 0,1 tot 0,5 J/cm2) met dosis toename van 20% per behandeling. Maximale UVA dosis wordt bepaald door behandelend dermatoloog.

Behandeling

 • Behandeling start met 3 behandelingen per week (bij voorkeur: maandag, woensdag en vrijdag)
 • Als GVHD herstelt en patiënt krijgt minder dan 1 mg/kg prednison, overweeg 2 behandelingen per week (bij voorkeur: maandag en vrijdag)

Duur van behandeling

Acute GVHD

 • in de afwezigheid van toxiciteit, respons evaluatie na minimaal 9-12 behandelingen. NB gedurende deze periode de immunosuppressiva niet wijzigen
 • als er na 9-12 behandelingen geen respons of progressie is, dan PUVA staken
 • continueer PUVA zolang GVHD onder controle blijft ondanks afbouwen (methyl)prednison
 • als GVHD terugkeert/verergert tijdens afbouwen van (methyl)prednison, dan is continueren PUVA afhankelijk van kliniek

Chronische GVHD

 • pathognomonische huid afwijkingen van cGVHD reageren langzamer op PUVA
 • als er gedurende de eerste 2 maanden geen progressie is van cGVHD, dan respons evaluatie na 3 maanden
 • bij effect is het advies te behandelen voor een periode van 9 maanden met frequentie van 2 tot 3 keer per week

Beschermende maatregelen

 • standaard (gedurende behandeling: zonnebril, zinkoxide op lippen, bedekken van mannelijke genitalia)
 • bescherming van ogen met UVA werende bril gedurende 24 uur na het nemen van Geroxalen, indien patiënt buiten is of blootgesteld is aan zonlicht.
 • Schema Bactrimel (fotosensitief) moet worden aangepast op dagen dat patiënt geen Geroxalen krijgt (bv zaterdag/zondag)
 • bij hepatotoxiciteit:
  • overweeg andere oorzaken
  • als PUVA verantwoordelijk: stop (tijdelijk) behandeling
  • als ALAT en totaal bilirubine 50% dalen: herstart PUVA met 50% Geroxalen dosis en normale UVA dosis
  • als opnieuw stijgen na herstart: stop PUVA
  • als ALAT en totaal bilirubine niet herstellen na (tijdelijk) staken van PUVA: overweeg leverbiopt
 • fototoxisch erytheem is niet zeldzaam en kan aanleiding zijn de dosis van UVA te verlagen
 • bij fototoxische jeuk: overweeg Tavegil en/of Triamcinolon 0,1%

Literatuurlijst

 1. Furlong T., et al. Biol. Psoralen and ultraviolet A irradiation (PUVA) as therapy for steroid-resistant cutaneous acute graft-versus-host disease. Blood and Marrow Transpl. 2002, 8, 205-212.
 2. Vogelsang G.B., et al. Treatment of chronic graft-versus-host disease with ultraviolet irradiation and psoralen (PUVA). Bone Marrow Transplantation. 1996, 17, 1061-1067.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 25-7-2024, 15:59