Home > Maligne hematologie > Lymfoïde ziekten > Non-Hodgkin lymfomen (NHL) > R-DHAP-VIM-DHAP

R-DHAP-VIM-DHAP

salvage therapie vooraf aan autologe stamceltransplantatie

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 11-12-2023, 1:26