Home > Maligne hematologie > Lymfoïde ziekten > Non-Hodgkin lymfomen (NHL) > Diffuus grootcellig B-cel NHL > R-DHAP

R-DHAP

salvage therapie vooraf aan autologe stamceltransplantatie, mogelijkheid om cisplatina te vervangen voor oxaliplatine of carboplatine

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 9-6-2023, 23:51