Home > Maligne hematologie > Lymfoïde ziekten > Non-Hodgkin lymfomen (NHL) > Mantelcellymfoom (MCL) > RITUXIMAB/HD-ARA-C (MET OF ZONDER MOBILISATIE)

RITUXIMAB/HD-ARA-C (MET OF ZONDER MOBILISATIE)

aansluitend op 3 kuren R-CHOP

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 21-7-2024, 18:33