Home > Maligne hematologie > Lymfoïde ziekten > Non-Hodgkin lymfomen (NHL) > T-cel lymfomen > SMILE MTX-IFOSFAMIDE + MESNA- ETOPOSIDE- DEXA- L-ASPARGINASE

SMILE MTX-IFOSFAMIDE + MESNA- ETOPOSIDE- DEXA- L-ASPARGINASE

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 8-6-2023, 14:23