Home > Benigne hematologie > Trombopenie > Immuun trombocytopenische purpura > Stip

Stip

Stop TPO-receptor agonist in ITP Patients study

Blijft ITP weg na het staken van romiplostim (Nplate)?

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 23-4-2024, 0:37