Home > Infectieziekten > Vaccinaties en post-expositieprofylaxe > Vaccinatie na allogene HSCT

Vaccinatie na allogene HSCT

Maanden na HSCT 3 4 5 6 7 8 12 jaarlijks Iedere 5 jr herhalen
Vaxneuvance (PCV-15, in plaats van eerder Prevenar 13) x x x Bij GVHD
Act-Hib x x x
Nimenrix of Menveo x x
Bexsero x x
Triaxis Polio x x x
Engerix-B x x x
Pneumovax23 x x
Influenza x x
Overweeg MMRVaxPro na 24 mnd, zie hierna

Vaccins

NB Bij het gebruik van rituximab vaccinatie minimaal 6 maanden uitstellen.

 1. Geconjugeerd pneumokokkenvaccin (PCV): Vaxneuvance (PCV-15, in plaats van eerder Prevenar 13)
  1. Maand 3
  2. Maand 4
  3. Maand 5
  4. Bij GVHD tevens maand 6
 2. Polysaccharidenpneumokkenvaccin (PPV): Pneumovax23
  1. Maand 12, indien geen GVHD
  2. Iedere 5 jaar herhalen
 3. Heamophilus influenza type B: act-Hib
  1. Maand 3
  2. Maand 4
  3. Maand 5
 4. Geconjugeerd meningokokkenvaccin tegen:
  1. Serotype A, C, W en Y: Nimenrix of Menveo
   1. Maand 6
   2. Maand 7
  2. Serotype B: Bexsero
   1. Maand 6
   2. Maand 7
 5. Difterie-, kinkhoest-, tetanus-, poliovaccin (DKTP): Boostrix Polio of infanrix-ipv of Triaxis Polio
 6. Hepatitis-B vaccin: engerix-B
  1. Maand 6
  2. Maand 7
  3. Maand 12
 7. Influenza
  1. Vanaf maand 6 jaarlijks via de huisarts
 8. BMR (Mazelen/Bof/Rode hond):
  1. Met name mazelen geeft na HSCT vaak een ernstige, mogelijk dodelijke, pneumonie of encefalitis
  2. De kans dat een patiënt seronegatief is vijf jaar na allogene HSCT is 60%
  3. Iedere patiënt na allogene HSCT moet na 24 mnd getest worden op antistoffen
  4. Indien de patiënt seronegatief is, geen GVHD heeft, geen immunsuppresiva gebruikt, geen recidief van de ziekte heeft en geen immunoglobulines (IVIG) heeft gehad in de voorgaande 8 maanden: 1 dosis MMRVaxPro (levend verzwakt vaccin: kan bij ernstig immuungecompromitteerde patiënten een fatale infectie geven)

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 29-5-2024, 0:08