Home > Infectieziekten > Behandeling van infectieziekten > Varicella zoster

Varicella zoster

Bij een ernstig immuungecompromitteerde patiënt wordt een symptomatische Varicella zoster infectie (lokaal of systemisch) behandeld met aciclovir 3dd10mg/kg iv gedurende 10 dagen. Afhankelijk van de respons kan overgegaan worden op valaciclovir 3dd1000mg.

NB Denk bij onverklaarde (acute) pijn in de buik na een allogene HSCT aan een systemische infectie met VZV (huidlaesies komen vaak pas 10-14 dg later). Diagnostiek: VZV PCR op plasma.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 28-11-2023, 10:41