Home > Maligne hematologie > Lymfoïde ziekten > Plasmaceldyscrasieën > Multipel myeloom > VD (BORTEZOMIB, DEXAMETHASON; 2 KEER PER WEEK)

VD (BORTEZOMIB, DEXAMETHASON; 2 KEER PER WEEK)

MM VD (BORTEZOMIB, DEXAMETHASON; 1 KEER PER WEEK)

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 9-6-2023, 22:44