Home > Infectieziekten > Behandeling van infectieziekten > Virale luchtweginfectie

Virale luchtweginfectie

Zie voor isolatiemaatregelen bij een virale luchtweginfectie het protocol “Eilandverpleging en isolatie, indicatielijst” op DocPortal.

Zie voor de behandeling van een infectie met Influenza A of B het protocol “Stroomdiagram behandeling patiënt met Influenza” op DocPortal.

Zie voor de behandeling van een infectie met Respiratoir Syncytieel virus (RSV), Humaan Parainfluenza virus (HPIV) en het Humaan Metapneumovirus (HMPV) het protocol “Respiratoire virussen, Transplantatiecentrum Groningen (GTC)” op DocPortal.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 25-7-2024, 14:24